Om Sverigedemokraterna och opinionen

av Gustaf

Man kan givetvis göra djupare analyser, skärskåda meningssammanhang och följa de berättelsespår och föreställningar som löper samman i fenomenet i fråga. Man kan, och man bör. Ibland är dock lockelsen hos ett kortfattat citat omöjlig att motstå. De tio procenten får kanske inte sin förklaring, men de får åtminstone en förklaring.

Tuchmans lag; ”Det faktum att en beklaglig utveckling rapporteras, gör att dess skenbara omfattning multipliceras fem till tio gånger (eller varje annan siffra som läsaren vill föra in).” – Barbara Tuchman, En fjärran spegel, 1978