Lördag

av Gustaf

En av höstens första klara köldnätter. Det är samma stjärnor, samma månsken och samma trädsiluetter. Samma doft av jord och barr. Samma skog i skarven mellan augustikvällens fukt och novembernattens snövarsel. Alltid denna avskrift utan grundtext, alltid upprepningen. Alltings futtighet jämte detta.