Utdrag

av Gustaf

Detta ögonblick…
detta ögonblick då allt talade –
teg och talade med mig
och min själ låg
som en vit sjö
speglande allt,
förnimmande i allt
allt och sig själv…

Vilhelm Ekelund,  Melodier i skymningen (1902)