Utdrag

av Gustaf

Världen är den värld den är bara i kraft av tingen som bär namn, annars vore den bara en lagerlokal. Om den nu inte är den värld den är bara i kraft av att den liknar vår vana vid den.

Bernard Noël, En resa i vintern (2007)