Utdrag

av Gustaf

Det finns ett påtagligt faktum som förefaller helt moraliskt till sin karaktär, nämligen att en människa alltid är ett byte för sina sanningar. Sedan hon väl en gång erkänt dem kan hon inte slita sig från dem. Något måste man betala. En människa som blivit medveten om det absurda är för alltid bunden vid det. En människa som är utan hopp och medveten om det hör inte längre framtiden till. Detta är endast i sin ordning. Men det är också i sin ordning att hon gör ett försök att undkomma det universum som hon själv skapat.

Albert Camus, Myten om Sisyfos (1947)