Tillbakablick

av Gustaf

Utanför fönstret snöar det. Virvlande, lättjefullt och målmedvetet,  genom det bleka vinterljuset, över parkeringshuset på andra sidan gatan och containrarna och takåsarna och de kala träden. Det är mars, förmiddag, kanske tisdag, och vi har precis vaknat. Vänder på oss och småpratar, muttrar över snön och kylan. Våren som aldrig tycks komma och våren som heller aldrig kommer. Jag dricker granulatkaffe och halvligger i sängen med koppen vilande på bröstet. Utanför fönstret snöar det. Virvlande, lättjefullt och målmedvetet.