Utdrag

av Gustaf

I ett visst slags skymning
är muren varmare än luften.
Jag går längs denna mur av sten,
och känner hur den återkastar dagen
så som de stora biblioteken
återutsänder historien
som en svag, diffus strålning.

Lars Gustafsson, Världens tystnad före Bach (1982)