Repetition

av Gustaf

Det finns en tröst i att återvända och upptäcka att landskapet trots allt förblivit det samma. En annan man, en annan stad, visst, men också blixtarna av igenkännlighet som lyser genom allt det nya. Hur vi kastar långa skuggor i deras sken, hur detta jordar oss. Allt varandes inneboende tid. Vi vecklas ut längs dess axel, levande på längden, horisontella varelser som spänner förtöjningarna till bristningen.

När jag vandrar genom staden kan jag inte låta bli att leta efter dig. Det är omöjligt att lösgöra sig från känslan att dina steg just här har lämnat outplånliga spår, att något av dig ännu återstår som kondensstrimmor bland husen. Detta är upphörandets hjärtland och tystnaden tränger genom alla fördämningar som översvämningarnas lersörjiga vattenmassor. Jag ser mig hela tiden om, låter dig ta kropp i gathörnen, ser din avbild i bilförarnas skuggestalter bakom rutorna vid rödljusen, och skriver så nästan dagligen tillbaka fragment av det liv som sedan länge fattas världen. Mitt trevande: de fruktlösa försöken att återbörda, låsa fast, definiera.  Ditt tigande: hur du bleknar, suddas ut, undgår. Vi förenas i alla fall av detta.

Det finns en sorg i att återvända, i upptäckten att landskapet trots allt förblivit det samma. En annan man möter en alltför snarlik stad och förleds av det förflutna. Kanske är det ohjälpligt. Kanske är just den här platsen en gång för alla förbrukad, till sist inget mer än en upplagsplats för minnen och brustna linjer. Bokinisternas banankartonger i solen, ån som pressar sig genom fallen nedanför. När jag böjer mig fram och bläddrar förbi dussindeckare, äldre reseguider och kokböcker är kontrasten mellan rörelse och stillestånd svindlande.