Utdrag

av Gustaf

Den bästa gåvan från det förflutna är minnet om att vi har en framtid.

Michael Young, The Metronomic Society (1988)