Mellan varat och görat

Månad: december, 2014

Utdrag

[…] den egendomliga paradox, som också Susanne Langer fäst uppmärksamheten vid, nämligen att konstens ”skenverklighet” ger en mycket påtagligare och ofta starkare känsla av liv och realitet än den som förmedlas av vår ”actual experience”.Ty hur är det med den verklighet som breder ut sig runt omkring oss? Den ligger fast förankrad i rum och tid. Den är infogad i en hårt sammanlänkad kedja av orsak och verkan. Om denna verklighets existens kan vi övertyga oss på tusen vis genom våra olika sinnen, genom att inordna den i våra dagars sammanhang och erfarenhet överhuvud, också genom att höra oss för hos våra medmänniskor: de kan bekräfta att vad vi erfarit inte varit dröm eller inbillning utan verklighet, inte föreställning utan något varseblivet. Men hur kylig, hur skugglik är inte denna verklighet till vardags! Vi glider fram i den som akvariefiskar i en grå, evig ring, hälsande varann med snuten, för att använda en bild av Nordahl Grieg. Är det inte i regel så vi känner det? Det liv vi oftast lever – kan man verkligen kalla det att leva! Trist och monotont, ja, ”overkligt” är ofta vårt verkliga liv.

Hans Ruin, Det skönas förvandlingar (1962)

Utdrag

Det är i mitten det sker, i det genomsnittliga, det mest livsnära.

Karl Ove Knausgård och Fredrik Ekelund, Hemma – borta (2014)