Historien

Tricket med det förflutna är att minnas det som förgången framtid. En samling slutna landskap med horisontlinjer och vägar och självklarheter som bara är giltiga i just sina egna enskilda fall. Historiens stora spänningsfält ligger inte mellan minne och glömska, utan mellan minne och minne. Att kliva bland de gamla och leva ny på samma gång – det är hela saken.