Utdrag

av Gustaf

Om man bor i närheten av en järnvägsstation förändrar det hela ens liv. Man får en känsla av att vara på genomresa. Inget är någonsin definitivt. Endera dagen stiger man på ett tåg. Det är kvarter som står öppna mot framtiden.

Patrick Modiano, Lilla smycket (2001)