Utdrag

av Gustaf

            Vinden finner en vagn med ett barn
som blundar och ser det neutrum som tonar lugnt
i det som finns: grav utan rum flod utan rörelse

ohygglig frihet eller kedja. Vad dikten aldrig
kan vara men inte heller undkomma. Modern rättar
till barnets mössa säger med händerna jag vet
att du försvinner men här är ännu en stund

det som inte är vind

Erik Bergqvist, Inte är vind (2015)