Utdrag

av Gustaf

Av denna anledning bör det förflutna inte sammanblandas med historia. Detta vet vi historiker egentligen. Men ändå. Som om. Vi fortsätter sträva efter att uppnå förståelse för gångna tiders sätt att tänka och leva. Vi fortsätter anta att vi kan få det förflutnas horisont att sammansmälta med vår egen, att vi genom idogt arbete i arkiven och vårt eget skrivande kan sluta den hermeneutiska cirkeln. Fortsätter hoppas på att vi ”trots allt” lyckas fånga någonting av hur människor kände och tänkte förr i tiden. Och allt detta för att vi, med medmänsklighet och värme i rösten, ska kunna hävda att ”till syvende och sist är det trots allt riktiga människor vi arbetar med” när vi på direkt tilltal lite vimmelkantigt tittar upp från vårt material – som vid närmare inspektion trots allt består av multnande papper och inte av förmultnat kött och blod.

Sara Edenheim, Anakronismen: Mot den historiska manin (2011)