Utdrag

av Gustaf

Vi tror helst att vårt nu har formats av genomtänkta avsikter och stabila nödvändigheter och kräver att historikerna övertygar oss om det. Men ett sant historiskt sinne inser att vi lever, utan ursprungliga rikt- eller hållpunkter, i ett myller av begravda händelser.

Michel Foucault, ”Nietzsche, genealogin, historien” (1971)