Utdrag

av Gustaf

Jag är inte säker på att jag vet när ett sörjande är framgångsrikt, eller när man till fullo sörjt en annan mänsklig varelse. Jag är dock säker på att det inte innebär att man glömt den människan, eller att något annat dyker upp som tar hans eller hennes plats. Jag tror inte det fungerar så. Jag tror istället att man sörjer när man accepterar det faktum att förlusten man går igenom kommer att förändra en, kanske förändra en för alltid, och att sörjande har att göra med samtycke till att genomgå en förändring vars hela resultat inte går att förutse.

Judith Butler, ”Utom sig: Om den sexuella autonomins gränser” (2006)