Utdrag

av Gustaf

På de områden vi har att göra med finns det kunskap endast blixtlikt. Texten är den länge efteråt mullrande åskan.

Walter Benjamin, Passagearbetet: Paris,  1800-talets huvudstad. Band 1. (1990)