1.

av Gustaf

Minnena lever i perfekt symbios med oss: ett myller av små djur i pälsen på två större. Det är en vacker tillfällighet. En dag kommer de att släppas fria och återgå till sina egentliga existenser, vara vårnätter, solljus och försommargrönska. En varm vind som sveper över en gårdsplan; hängmattans mjuka pendelrörelse.