Utdrag

av Gustaf

Att ”umgås” – och tala blott därför att konventionen förbjuder tystnaden. Vilket exempel på la condition humaine: att frottera sig mot varandra för att skapa illusionen av samhörighet och kontakt. Tröttande för övrigt, som all inadekvat användning av vårt väsens resurser. I det lilla formatet ett av de många sätt på vilka mänskligheten med framgång fungerar som sitt eget gissel – i den andliga dödens helvete.

Dag Hammarskjöld, Vägmärken (1963)