Utdrag

Jag vet inte om jag har något att säga, jag vet att jag ingenting säger; jag vet inte om det jag skulle ha att säga är osagt därför att det är outsägligt (det outsägliga är inte något som ligger dolt i det skrivna, utan något som en gång gjorde att det skrivna alls blev skrivet); jag vet att det jag säger är blankt, neutralt och ett uttryck en gång för alla för en förintelse en gång för alla.

Georges Perec, W eller minnet av barndomen (1975)