Mellan varat och görat

Månad: december, 2017

76.

Nationalbiblioteket är på alla sätt sig likt. Det är samma trappsteg som leder ned till våningsplanen under parken, samma källarluft därnere och samma vinande från mikrofilmen när den spolas tillbaka. Två år har gått; det är som att de aldrig har passerat. Detta är en byggnad vars hela syfte är att absorbera tidens gång och hålla kvar det som annars vore förlorat i världen. Det döda gjort möjligt att röra vid som levande, pånyttfött för våra händer. Mest av allt liknar det en besvärjelse: en upprepning av vissa särskilda fraser, avsedd att väga upp en grundläggande brist hos tillvaron som den bedjande på egen hand inte förmår förjaga.

6.

Med tiden blir allt främmande, med tiden måste allt förklaras. Det gäller också människorna – du, jag, alla andra. Efter en viss punkt kommer man att tvingas gräva allt djupare, lägga ned allt mer arbete för att få oss att bli något annat pappfigurer. Tids nog kommer det att krävas litteraturlistor och notapparater, forskningslägen och seminarier. Vi vet att det är så, men lever trots allt, hoppas att någon ska söka efter oss då vi förlorats. Att någon en dag ska göra plats på seminariebordet, svepa undan papperna och med klar röst säga: se här, denna människa var; minns ni inte?