Aprillogg

av Gustaf

Det är fredagen den 20 april. Våren är först nu på allvar. Koltrastar utanför. På vardagsrumsgolvet flyttar hunden från solfläck till solfläck: ett solur som mäter en främmande, men samtidigt mycket välbekant tid. Det molar, jag skriver; allt väntar, vägande.